Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas lub zadzwoń: +48 790 227 088

Nasze butiki: Warszawa (szczegóły) / Wrocław (szczegóły)

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu https://macaronitomato.com/

  1. Administrator Danych

Administratorem danych jest MACARONI TOMATO sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-864), ul. Krochmalna 58/U2, NIP: 7010339991, REGON: 146095303, zarejestrowana w KRS, która prowadzi działalność stacjonarnie oraz za pośrednictwem Sklepu http://macaronitomato.com. Jako podmiot odpowiedzialny MACARONI TOMATO sp. z o.o. jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

  • Pocztą pod adresem: ul. Krochmalna 58/U2, 00-864 Warszawa
  • Pocztą elektroniczną: kontakt@macaronitomato.pl
  • Telefonicznie: +48 790 227 088

Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Administratora według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
– Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przez Administratora dotyczyrzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej w celu wykonania zamówienia lub usługi. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które Klient podał nam podczas zlecenia wykonania zamówienia lub usługi.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w różnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych przez RODO. Poniżej wskazane są przykłady:

  • wykonanie umowy
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora
  • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej

przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów, do których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą

4. Przetwarzanie danych Klienta

Administrator przetwarza dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji swoich usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

5. Marketing

Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7. Prawo do usunięcia danych

Klient ma możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych. Żądanie Klienta zostanie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania nie obligują Administratora przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który Administrator musi zrealizować lub gdy dane Klienta nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Usługa Newslettera

Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji dotyczących działalności Sklepu drogą mailową.

Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.

Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.

Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

9. Pliki cookie

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

W ciasteczkach stosowanych przez Administratora zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

star star-empty